Privatizácia SCP a.s.

Stránka obsahuje informácie o privatizácii SCP a podmienkach privatizácie.

NAJNOVŠIE AKTUALITY

Nové občianske združenie Ružomberský papier

Vážení terajší aj budúci členovia občianskeho združenia Ružomberský papier,

v stredu 29.06.2016 ráno, ste si mnohí našli v schránkach ohováračský pamflet, ktorý by bol žalovateľný, vzhľadom na niektoré nepravdivé informácie o výške odmien právneho zastupovania a bol by predmetom žaloby, ak by bol podpísaný. Vzhľadom k skutočnosti, že predmetný list nie je podpísaný nebudem sa ním zaoberať a patrí do koša. Jednu poznámku však predsa: pisateľ už v tretej vete pamfletu píše, že schôdza nebola pripravená zákonným spôsobom. Hlboko sa mýli, keď si neformálne stretnutie zamieňa za konanie členskej schôdze občianskeho združenia ECO-PAPIER Ružomberok.

Stretnutie si vyžiadala naliehavá potreba „upratať“ v občianskom združení ECO-PAPIER Ružomberok, ktoré ovládol jeden pán, ktorý sa zabetónoval aj s ďalšími dvomi zakladajúcimi členmi tohto združenia a môže donekonečna manipulovať so stovkami členov združenia - to je demokracia na spôsob jedného právnika! Bez milostivého súhlasu dvoch pánov (rodinných príslušníkov) a jednej dámy v pozícii zakladajúcich členov združenie ECO-PAPIER Ružomberok nie je možné prijať žiadne uznesenie, čiže členská schôdza nie je uznášaniaschopná v žiadnom bode programu. Spomínaného vodcu tejto skupiny nezaujíma práca, z ôsmich stretnutí so zamestnancami, ktoré sa uskutočnili, sa zúčastnil len jedného a aj tam mlčal ako sfinga. Čoho však zaujímalo nástojčivo a permanentne bola otázka čo on z toho bude mať, čo je možné preukázať svedkami. Nebudem sa viacej venovať pánovi, ktorý za to nestojí.

V stredu sme vyčistili „Augiášov chlievzaložením nového občianskeho združenia – Ružombersky papier, ktorého sa zúčastnilo celkom 151 zakladajúcich členov, ktorý jednomyseľne prijali rozhodnutie o založení nového občianskeho združenia, pričom v novom združení sme zrovnoprávnili všetkých členov, nikto nie je privilegovaný a nemá právo blokovať prijatie uznesení. Každý člen má totiž jeden hlas.

Na ustanovujúcej členskej schôdzi nového občianskeho združenia – Ružombersky papier sme prijali nové Stanovy, zvolili sme si členov predsedníctva a predsedu, a to všetko jednomyseľne.

Máme tu nové občianske združenie - Ružomberský papier a naďalej pokračujeme v práci, ktorú odteraz dúfam nebude rušiť žiaden „cudzí element“ tak, ako tomu bolo v stredu, kde sa o nepozvanú a nežiadanú kultúrnu vložku postaral Ján Ľupták. Tejto osobe nik neposlal žiadne pozvanie, napriek tomu o stretnutí mal vedomosť a vrútil sa do miestnosti za prítomnosti dvoch pánov v čiernych tričkách, ktorí zjavne pracovali ako jeho osobná ochranka za účelom prekazenia našich zámerov, vykrikoval voči mne. Z obsahu jeho prednesu, ktorý bol v rovine ohovárania a osočovania voči mojej osobe pôsobil ako „žoldnier“ v službách protistrany. „Nadopovaný“ nepravdivými informáciami pôsobil tragikomicky. Bolo smutné pozerať sa na človeka, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi pasoval do role ochrancu pracujúcich, ako sa zmenil. Miesto toho, aby Ján Ľupták predniesol vecné argumenty a návrhy ďalšieho postupu o uplatnenie vašich nárokov voči privatizérovi  zúžil svoj prednes na emocionálne osočovanie bez vecných argumentov. Zjavne nemal základné informácie o kauze, vašich nárokoch a postupe pri uplatňovaní vašich nárokov. Málo zrozumiteľnými, ale dostatočne rušivými výkrikmi sa Vás snažil presvedčiť, že za to, že ste boli v privatizácii okradnutí som nakoniec zodpovedný Ja. Tak to už je len kotrmelec! Ten vagón, do ktorého Ľuptáka naložili kdesi okolo Heľpy vedie do stanice Prostáčikove - Nevedkovo. Jeho zámer pokaziť stretnutie sa mu nepodarilo zrealizovať, zúčastnení ho verbálne vyhnali a on po dlhej chvíľke zdráhania konečne šiel svojou cestou. Mal šťastie, že včas odišiel, lebo niektorí zúčastnení už zháňali vajcia, ktoré mu chceli rozbiť o hlavu.

Protistrana, ako ma niektorí z Vás informovali, tam mala aj ďalšie zastúpenie, minimálne jedného notorického roznášača ohováračskej pošty, strašiaka exekúciami a všeličím iným. Tentoraz však iba pozoroval, aby bolo čo hlásiť chlebodarcovi.

Naša kauza si už žije svojim životom a nedáme sa už nikým vyrušovať. Veríme, že Vaše oprávnené požiadavky vyplývajúce z nedodržania Kúpnej zmluvy medzi Fondom národného majetku SR a privatizérom ECO - INVEST, a.s. konečne zaujmú aj médiá a politikov, ktorým je osud Vás štyroch tisícov zamestnancov SCP Ružomberok (terajšie Mondi) zatiaľ ľahostajný.

Nové stanovy zverejníme na internetovej stránke a po ich zaregistrovaní pokračujeme ďalej. Voľných prihlášok do združenia máme dosť a čakajú na ďalších nových členov občianskeho združenia – Ružomberský papier.

Na záver mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú nemôžeme spolu s našim vedením občianskeho združenia a právnikmi sklamať.

Taktiež verím, že sa budeme častejšie stretávať a komunikovať spoločnú vec na spoločných členských schôdzach, prípadne neformálnych stretnutiach s členmi združenia. S ohľadom na doterajšie rušivé elementy, predsedníctvo nového občianskeho združenia – Ružomberský papier prijme také organizačné opatrenia, aby nečlenovia združenia už nemali prístup na naše členské schôdze s výnimkou osôb pozvaných na naše stretnutia.

Tešíme sa na spoluprácu a veríme vo výsledok našej veci.

S úctou,

Štefan Gavorník

predseda občianskeho združenia Ružomberský papier

K poslednému zhromaždeniu členov združenia

Vážení členovia i nečlenovia občianskeho združenia ECO – Papier Ružomberok,

Chcem sa pár slovami vrátiť k poslednému zhromaždeniu bývalých zamestnancov SCP Ružomberok a členov občianskeho združenia ECO – Papier Ružomberok, ktoré sa uskutočnilo 15. marca v Ružomberku. Stretli sme sa napriek tomu, že p. riaditeľka istej základnej školy nám na poslednú chvíľu oznámila, že jej „niekto“ telefonoval (odmietla povedať osobu) a nemôže nám umožniť zhromaždenie v priestoroch materskej školy. Pred začiatkom nášho stretnutia v inom zariadení ste niektorí obdržali hanlivý pamflet od pána Michala P. Pamflet je plný osočovania, nezmyslov a klamstiev. Nebudem reagovať podobným spôsobom, podal som trestné oznámenie v tejto veci. Keď protistrane dochádzajú argumenty, dokonca druhá strana žiadne relevantné argumenty nemá, tak je schopná pristúpiť k ohováraniu. Každopádne riadne sme niekomu stúpili na otlak, keďže sa uchyľuje k takejto obrane!

Naše stretnutie dopadlo veľmi dobre, vysvetlili sme Vám nepravdivý, účelový a zavádzajúci dopis, ktorý Vám zaslal pán Fiľo, a ktorý Vám spôsobuje zmätok. Osobne vítam Váš návrh pozvať pána Fiľa na verejný dialóg, lebo citujem: „Nie sme skupina dobrodruhov, ale bývalí a terajší zamestnanci, ktorí chcú aby p. Fiľo prišiel na dialóg, ak sa tak nestane, tak sa len potvrdí, že máme pravdu. My nechceme to čo je jeho, my chceme len to čo nám patrí.“ – koniec citátu bývalých zamestnancov SCP Ružomberok. Tam nech pán Fiľo vysvetlí „iluzórne“ Vaše práva podieľať sa na 15 % fabriky, ktorú on sprivatizoval, a čo nám ani po 20-tich rokoch neumožnil. Zavoláme aj média nech sa to dozvie široká verejnosť.

Hľadáme vhodnú, dostatočne veľkú sálu, aby sme sa pomestili. Pán Fiľo, ako čestný občan Ružomberka, iste takúto príležitosť len uvíta.Máme radosť , že nám denne pribúdajú noví členovia združenia, dokonca aj z terajších zamestnancov, a pribúdajú aj tí,  čo splnomocňujú právnu kanceláriu aj  predstaviteľov združenia konať pred orgánmi spravodlivosti.

doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc. predseda občianskeho združenia ECO – Papier Ružomberok

 

Privatizácia Severoslovenských celulózok a papierní, a.s. Ružomberok (príhovor).

Vážení zamestnanci SCP Ružomberok, (týka sa všetkých zamestnancov, ktorí boli v zamestnaneckom pomere ku dňu 20.septembra 1996). Občianske združenie ECO – Papier Ružomberok, so sídlom Židovská č. 5, 811 01 Bratislava, vzniklo v roku 2005 na požiadanie niektorých z vás, ktorí sa dožadujete splnenia zákonných práv, ktoré vám vyplynuli zo Zmluvy o privatizácii medzi FNM SR a ECO – INVEST, a.s. č. 1605/1996.
Vážení zamestnanci bývalých Severoslovenských celulózok a papierní Ružomberok, pred časom vo vašich regionálnych novinách ste menovite niektorým politikom,  ale aj funkcionárom FNM SR – v tom aj mne, položili otázku : „Čo Vy na to pán prezident Prezídia FNM SR z rokov 1994 – 1998? Obsah článku je zameraný na nesplnenie zmluvných podmienok ohľadne horeuvedených 15% akcií pre zamestnancov, ktoré majú oporu v príslušnom zákone. Koncom roku 1998 som už nebol funkcionárom FNM SR a splnenie tejto zmluvnej podmienky som už nemohol nijako ovplyvniť. Viem však o tejto privatizácii ďaleko viacej než som tu popísal a je možné, že verejnosť sa dozvie aj ďalšie podrobnosti. Na vaše naliehanie som zobral vami ponúknutú funkciu predsedu Občianskeho združenia ECO  - Papier a s kolegami sme odhodlaní vám pomôcť dosiahnuť to čo vám patrí. Zároveň však musím dodať, že dosiahnuť spravodlivosť v tejto kauze vôbec nie je jednoduché (a podľa posledných informácii aj pre mňa osobne nie celkom bezpečné), lebo donedávna sme nemali potrebné financie, našli sa však sponzori, ktorí sú ochotní pomôcť. Protistrana nemá s financiami žiadny problém a vystatuje sa aj očividnými politickými a inými kontaktmi.

V súčasnej dobe bola vypracovaná právna analýza a je vyhotovená žaloba v predmetnej veci, ktorá bude podaná na príslušný súd. Mnohí zamestnanci, či už členovia alebo  nečlenovia splnomocňujú Občianske združenie ako aj právnu kanceláriu na zastupovanie pred súdom. Máte možnosť sa prihlásiť za členov združenia a podpísať príslušné splnomocnenie na zastupovanie na adrese Občianske združenie ECO   - PAPIER Židovská č. 5, 811 01 Bratislava. My urobíme všetko preto, aby vaše oprávnené nároky spred 19 rokov boli uspokojené. Doc. Ing. Štefan Gavorník, CSc.
Predseda Občianskeho združenia
ECO – Papier Ružomberok
Ružomberský papier
občianske združenie
Židovská č. 5,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/209 522 25
E-mail: info@privatizaciascp.sk
Web:   www.privatizaciascp.sk